Møde i Backstage

D. 12. august mødtes Backstage til det første møde, hvor nye, gamle, danske og internationale frivillige var samlet. Lige nu er der seks frivillige i Backstage – Rune kunne desværre ikke deltage i mødet, så det var ren tøse-hygge 🙂  

Til mødet fik vi talt os frem til, hvad vi gerne vil med Backstage. Samtlige frivillige er klar på at gå videre med de samarbejder, vi så småt har opstartet. Det betyder, at vi vil tilbyde frivilligbaseret ung-til-ung-rådgivning på de to gymnasier og kostskolen i Rudersdal, og vi vil tilbyde fællesskaber for de studerende på skoletilbuddet “Basen” i Birkerød. Derudover er vi altid klar til en snak, gåtur eller en tur i biografen, hvis der er nogle børn eller unge, som har brug for en at tale med og have nogle gode oplevelser sammen med en.

Vi er allerede ved at have en planlægningsgruppe klar med studievejlederne fra gymnasierne og kostskolen, og datoen for planlægningsmødet med souschefen for Basen er så godt som booket 🙂 Vi glæder os vildt til at komme i gang og gøre en forskel for de unge mennesker, som kæmper med en presset og udfordret hverdag i Rudersdal 🙂

Har du lyst til at være med i det fantastiske team? Eller kender du nogen, som kan have glæde af at snakke med os? Kontakt os endelig 🙂