Foreningen PEERS

Vores to frivillige peer-projekter “Bro til hverdagslivet” og “Backstage” er gået sammen og har skabt foreningen “PEERS – relationer, der gør en forskel”.

Dannelsen af foreningen har til formål at styrke de to projekters arbejde og ressourcer, men også at udbringe budskabet om peer-støtte.
Vores enkelte projekter eksisterer stadig som “Bro til hverdagslivet” og “Backstage”, den eneste forskel er, at vi har fået en fælles “paraply” gennem vores nye forening “PEERS”.  Vi har selv en bestyrelse nu, som tager de overordnede beslutninger og er med til at sikre den gode udvikling i vores projekter.

Idet de to projekter nu er selvstændige frivillige projekter, er der ingen begrænsninger i, hvem der kan deltage i projekternes aktiviteter – vi går ikke op i kommunegrænser. Du er derfor meget velkommen lige meget, hvor du kommer fra.

Projekterne har fået økonomisk støtte fra Ung i Rudersdal og Center for Sociale Indsatser i Rudersdal Kommune, men foreningen laver også selv fundraising.

Hvis du er interesseret i det vi laver, men måske ikke selv har tiden/muligheden for at være frivillig sammen med os, så er det også muligt at blive medlem af vores forening. Så vil du modtage nyhedsbreve, blive inviteret med til vores arrangementer og kurser samt have en stemme til vores generalforsamling, så du kan være med til at sikre den gode udvikling og stemning i PEERS.

Du kan blive medlem som privatperson, men vi har også erhvervsmedlemmer. Kontakt os på kontakt@peers.nu, så kan vi snakke om mulighederne 🙂