Bestyrelsen i PEERS

Bestyrelsen i PEERS består i 2022 af: 

Formand: Christina Breum Schannong
Næstformand: Marina Winkel
Kasserer: ledig post
Bestyrelsesmedlem: Stig Jacobsen
Bestyrelsesmedlem: Jesper Pedersen
1.suppleant: Nana Marie Andersen
2.suppleant: ledig post

På det fine billede ovenfor ser du fem ud af seks som er med i bestyrelsen i denne rækkefølge fra venstre:
Stig Jacobsen, Jesper, Stig Jønsson(tidligere suppleant, ej med mere), Nana Marie, Christina, Marina