Bestyrelsen i PEERS

Bestyrelsen i PEERS består i 2020 af: 

Formand: Christina Breum Schannong
Næstformand: Nana Marie Andersen
Kasserer: Ragna Heide
Bestyrelsesmedlem: Marina Winkel
Bestyrelsesmedlem: Jesper Pedersen
1.suppleant: Stig Jacobsen
2.suppleant: Stig Jønsson

På det fine billede ovenfor ser du seks ud af de syv medlemmer 🙂