Slider

Bestyrelsen i PEERS

Bestyrelsen i PEERS består i 2019 af: 

Formand: Marina
Næstformand: Jesper
Kasserer: Christina
Bestyrelsesmedlem: Rune
Bestyrelsesmedlem: Nana Marie

Suppleant 1: Stig 
Suppleant 2: Morten

På det fine billede ovenfor ser du fire ud af de syv medlemmer 🙂