sjernekaster

Hvad er peer-støtte?

Alle vores aktiviteter og projekter er baseret på peer-støtte. Det betyder, at vi frivillige alle enten selv har oplevet at have det svært, eller har familie/tætte relationer, som har oplevet at have det svært. Vi har arbejdet med vores udfordringer og selvudvikling, og vi bruger disse erfaringer til at støtte andre, som har det svært. Vi tror på, at vi kan møde mennesker mere ligeværdigt, fordi vi forstår, hvad det vil sige at have det svært – vi har selv oplevet det på egen krop. Vi ved, at vi med vores egne erfaringer kan noget magisk.

Det engelske begreb ”peer” betyder egentlig “jævnbyrdige” eller “ligemand”. ”Peer support” handler dermed om at give og modtage jævnbyrdig støtte eller støtte i øjenhøjde. Da der ikke er et helt dækkende begreb på dansk, anvendes ”peerstøtte” i det danske professionelle begrebsapparat (Kilde: Gyldendal, u.å). Hvis begrebet skal oversættes, kan “ligemand til ligemand” være et bud.

Socialstyrelsen har lavet en definition på peer-støtte, som er:

”Støtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af fælles erfaringer i livet – i denne sammenhæng erfaringer med psykiske vanskeligheder samt med livet som bruger af de offentlige tilbud og med recovery.”

 

Vi arbejder med peer-støtte ud fra en psykisk og social kontekst – altså at de fælles erfaringer, som peer-støtten baseres på, omhandler at have haft det svært psykisk eller socialt. Men peer-støtte bruges i mange andre sammenhænge også – fx blandt flygtninge, altså at flygtninge, som er kommet til Danmark for noget tid siden, og som nu er integreret, hjælper nyligt ankomne flygtninge. Det samme gør sig også gældende med fx tidligere kræftpatienter, som støtter mennesker, som netop har fået konstateret kræft. Peer-støtte handler altså om at støtte hinanden mod en positiv forandring ved at bruge fælles erfaringer, så vi kan mødes i en ligeværdig, gensidig relation.

Kilder: Repper et al., 2013 og Korsbæk & Petersen, 2016

Men som sagt, så arbejder vi i PEERS med peer-støtte baseret på erfaringerne med enten selv at have haft det svært, eller at have nogen tæt på i familien eller omgangskredsen, som har det svært.

 

Men hvad vil det overhovedet sige at have haft det svært?

– eller at have nogen helt tæt på, som har haft det svært? I vores arbejde i PEERS er det egentlig helt op til dig selv at definere – vi har ingen krav til, hvad du skal have oplevet for at kunne være en del af vores fantastiske team. Hvis du føler, du har nogle erfaringer, som du har fået nogenlunde bearbejdet, og som du gerne vil bruge til at støtte andre, så kom og skab magi sammen med os ?

Det samme gælder for dig, som gerne vil deltage i nogle af vores aktiviteter eller modtage støtte fra en af os frivillige – vi har ingen krav til, hvad du kæmper med i hverdagen. Hvis du føler, du kan have glæde af at møde en af os frivillige eller deltage i nogle af de aktiviteter vi laver, så er du meget velkommen.