Netværksmøde om unge og rusmidler

Vores frivilligkoordinator startede sammen med os fra Backstage et netværk med studievejlederne fra gymnasierne og kostskolen i Rudersdal. Vores første møde var i maj 2019, hvor vi mødtes syv mennesker og diskuterede unges (mis)trivsel, og hvad vi sammen kan gøre for at støtte de unge og hjælpe til en bedre hverdag. Her besluttede vi sammen, at dette skulle være et netværk, hvor vi skal mødes halvårligt og diskutere specifikke emner, få et bredere kendskab til hinanden på tværs af gymnasier og kommune og generelt få udbygget vores relationer på tværs. Det blev besluttet, at næste møde i netværket skulle omhandle unge og rusmidler.

Det møde havde vi d. 16. september. Kendskabet til vores netværk havde bredt sig, og hvor vi sidst deltog syv mennesker, var der nu 18 deltagere på tværs af kommune, gymnasier, ungerådgivere, uu-vejledere og udskolingen. Vi havde også inviteret Rusmiddelcenter Teglporten ind.

Centerleder fra Rusmiddelcentret og en misbrugsbehandler holdte oplæg og fortalte om den proces de er i gang med, nemlig at blive godkendt til at behandle unge under 18år. Det er en udfordring ude på ungdomsuddannelserne i Rudersdal, at der ikke tilbydes rusmiddelbehandling i kommunen, og at de unge derfor i stedet skal til fx Ballerup. Distancen gør, at de fleste unge ikke kommer afsted til behandlingen.

Samtidig blev det diskuteret, hvor stor en udfordring det er for ungdomsuddannelserne med de unges forbrug af stoffer og alkohol. 9. klassernes gallafest er blevet aflyst i år, da det sidste år stak helt af med alt for fulde 15-årige og fraværende forældre. Samtidig har et af gymnasierne i Rudersdal aflyst fester på skolen på ubestemt tid, fordi de simpelthen ikke har ressourcerne til at håndtere de unge, når de bliver så påvirkede af rusmidler. Det rejste også spørgsmålet om, hvem der egentlig har ansvaret for de unge og deres forbrug af rusmidler – uddannelsesinstitutionernes funktion er jo i bund og grund at uddanne de unge og klæde dem på til eksaminerne – og ikke at tørre bræk op til fester og ringe til forældrene om, at de skal hente deres alt for fulde barn. Dertil kommer, at der er flere og hårdere stoffer i omløb end tidligere, og tilgængeligheden er blevet meget nemmere.  

 Vi fik delt erfaringer på tværs, blev inspireret af hinanden og vi fik talt om mulige handlingsmuligheder fremadrettet. Vi vil arbejde videre sammen med Rusmiddelcentret, så de forhåbentlig kan blive godkendt til at kunne behandle unge under 18år, vi vil lave arbejdsgrupper, som vil arbejde videre med problematikkerne lokalt på skolerne, og skal der arbejdes på at få bedre kontakt til de unges forældre og få dem bedre inddraget og klædt på.

 

Vores næste møde i netværket bliver i marts 2020, og her bliver emnet ”præstationskulturen blandt unge”. Er du interesseret i at blive en del af netværket, så kontakt vores frivilligkoordinator, Rikke, på rikth@rudersdal.dk.