Iman fortæller om kursus i psykisk førstehjælp: 

D. 4. september.2019 afholdte SIND Rudersdal kursus i Psykisk Førstehjælp i Kulturcenter Mariehøj. Underviseren var Pia Halsted, som er Psykoterapeut og arbejder til daglig i Roskilde og i Svenborg, hvor hun har klinik.
Kurset handlede om, hvad man skal forholde sig til, og hvordan man kan hjælpe og se tegn og signaler, hvis der fx er en person, som er stresset, eller som viser tidlige tegn på en depression.

Jeg synes, at det var et spændende Psykisk Førstehjælps kursus. Pia Halsted kom ind på emner som angst, depression, psykoser, biopolar og misbrug. Og om at det er vigtigt, at man passer på sig selv.

Jeg synes, at det var et rigtig spændende kursus, og jeg fik rigtig meget ud af det, da jeg fx fik noget mere viden om angst og misbrug. Men jeg syntes også, at det var vigtigt at få at vide, hvad man kan gøre, når der en person, som har en svær periode psykisk, og hvad jeg som frivillig og medmenneske så kan gøre, Der fik jeg lært, at kontakt er et vigtigt værktøj. Det handlede om intimsfæren og om, hvilke redskaber man skal bruge for at komme i kontakt med et menneske, der har det svært. Det kan f.eks. være ved at sidde ved siden af vedkommende og stille og roligt spørge ind til personen. Jeg syntes, at det var et spændende kursus, og jeg fik rigtig meget ud af det. Jeg fik noget mere viden om, hvad jeg kan gøre for at være der for andre, og at man skal være tålmodig, og at relationer er vigtige for at få lov at hjælpe. Og at det er ok at sige fra.

Det var samtidig rigtig godt, at der var så mange forskellige frivillige fra forskellige foreninger, men at vi alle sammen arbejder med nogenlunde samme målgruppe. Det er rigtig inspirerende og dejligt, at jeg som frivillig kan få adgang til den form for viden og netværk på tværs.

Det var lidt af min oplevelse af Psykisk Førstehjælps kurset. Så jeg kan varmt anbefale at deltage i sådan et kursus, da jeg personligt fik nogle rigtig gode redskaber og viden med derfra.

Mange hilsner fra Iman – frivillig i PEERS