Brugerråd på Rønnebærvej

Vi (Jesper og Nana Marie) er begge frivillige i PEERS, og lige nu er vi også med i en arbejdsgruppe på Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 i Holte. Huset er et aktivitets- og værested for mennesker i Rudersdal Kommune, som oplever udfordringer psykisk eller socialt. I arbejdsgruppen arbejder vi sammen med andre gode mennesker om at videreudvikle et brugerråd for alle de mennesker, som enten allerede bruger huset på Rønnebærvej, eller som i fremtiden gerne vil bruge det. PEERS har fået en plads i dette brugerråd – hvilket vi personligt synes er ret sejt!   

Idéen med brugerrådet er, at huset i større grad skal samarbejde med det omgivende samfund og andre interesserede, så vi på den måde kan få flere nye mennesker med og spændende perspektiver og nytænkende ideer. Målet er, at du og jeg sikres ejerskab og medindflydelse, så huset i fremtiden indeholder det, vi ønsker og har behov for. Gennem arbejdet skal rådet være med til at udvikle og understøtte tiltag og aktiviteter i huset.

 Brugerrådets medlemmer vælges fra 5 grupper, som på forskelligvis har en hverdag i huset:
– PEERS
– De daglige brugere af huset på Rønnebærvej
– Ungenetværket
– Ressourcebanken
– Medarbejderrepræsentanter
 

Det, at PEERS har en plads i rådet, er for os at se en rigtig god mulighed for, at vi i fremtiden kan være med til at gøre Rønnebærvej attraktiv for alle foreningens frivillige og borgere, og hvor vi sammen kan få nogle super skønne ting til at ske. 

D. 9. oktober har vi valg internt i PEERS, hvor vi skal stemme om, hvem der skal være vores repræsentant i brugerrådet – og så skal vi smovse i valgflæsk og god stemning 🙂  

Skrevet af Jesper & Nana Marie – frivillige i PEERS