Pårørendemøde – invitation

Dette er en tekst fra Frivilligcentret Rudersdal: Så er vi klar med invitationen til pårørendemøde, som har opbakning fra alle politiske partier og som 12 foreninger står bag. Dejligt at PEERS er en af dem. Det bliver super spændende. Næste skridt: Hvis man gerne vil have plads i salen, kan man tilmelde sig her: https://frivilligcenterrudersdal.nemtilmeld.dk/29/ Du kan følge med live på facebook: https://www.facebook.com/events/130153452468057?acontext=%7B%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22source%22%3A%223%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A[]%7D]%22%7D&privacy_mutation_token=eyJ0eXBlIjowLCJjcmVhdGlvbl90aW1lIjoxNjIwMjIyNDUwLCJjYWxsc2l0ZV9pZCI6MzU5MDM2MDAxOTY4NDMyfQ%3D%3D&__xts__[0]=68.ARCDTVz6hj8qbawcJvWNTiuusIHfmz8UKRyngiGCZVx6xe5Xeag5RXAUD_dEQYF4k877cFZ17wQEqCqR7WCoPSzeAOrepQwd6S7QA_iiVNikVZq9dAgwWXcoAS7BTm-WdfBR6LWdk9E_gJTaOFjfraonCcSWKHolU8l9ovl5NPJgEcLqRZANHiRLXGIfXFnDILvs89STDBteOw5aZmNLF3jsLdNlOiTN-ob0hkFEWNuMrFnRbosJjT2cGFuk5I-nI2rgKrzoXMLsUJbxiI_GfZJoeBN4G1Q Du kan printe invitationen – eller hente prints i frivilligcentret, når vi åbner den … Læs mere