Nyheder

19. september 2019

Brugerråd på Rønnebærvej

Brugerråd på Rønnebærvej Vi (Jesper og Nana Marie) er begge frivillige i PEERS, og lige nu er vi også med i en arbejdsgruppe på Aktivitets- og Kompetencecentret Rønnebærvej 19 i Holte. Huset er et aktivitets- og værested for mennesker i Rudersdal Kommune, som oplever udfordringer psykisk eller socialt. I arbejdsgruppen arbejder vi sammen med andre gode mennesker om at videreudvikle et brugerråd for alle de mennesker, som enten allerede bruger huset på Rønnebærvej, eller som

17. september 2019

Psykisk førstehjælp

Iman fortæller om kursus i psykisk førstehjælp:  D. 4. september.2019 afholdte SIND Rudersdal kursus i Psykisk Førstehjælp i Kulturcenter Mariehøj. Underviseren var Pia Halsted, som er Psykoterapeut og arbejder til daglig i Roskilde og i Svenborg, hvor hun har klinik.Kurset handlede om, hvad man skal forholde sig til, og hvordan man kan hjælpe og se tegn og signaler, hvis der fx er en person, som er stresset, eller som viser tidlige tegn på en depression.
Netværksmøde om unge og rusmidler Vores frivilligkoordinator startede sammen med os fra Backstage et netværk med studievejlederne fra gymnasierne og kostskolen i Rudersdal. Vores første møde var i maj 2019, hvor vi mødtes syv mennesker og diskuterede unges (mis)trivsel, og hvad vi sammen kan gøre for at støtte de unge og hjælpe til en bedre hverdag. Her besluttede vi sammen, at dette skulle være et netværk, hvor vi skal mødes halvårligt og diskutere specifikke emner,

13. august 2019

Møde i Backstage

Møde i Backstage D. 12. august mødtes Backstage til det første møde, hvor nye, gamle, danske og internationale frivillige var samlet. Lige nu er der seks frivillige i Backstage – Rune kunne desværre ikke deltage i mødet, så det var ren tøse-hygge 🙂   Til mødet fik vi talt os frem til, hvad vi gerne vil med Backstage. Samtlige frivillige er klar på at gå videre med de samarbejder, vi så småt har opstartet. Det
Ung til ung rådgivning Vi har snakket rigtig meget med de unge studerende, studievejlederne og ungerådgiverne på gymnasierne og kostskolen i Rudersdal. De fortæller alle, at de unge er pressede, og at mange mistrives. De unge studerende efterspørger nogle at snakke med, som er på deres egen alder, som forstår deres situation, og som ikke er en autoritetsfigur.  Vi frivillige i Backstage har derfor indledt et samarbejde med studievejledningen om at lave en ung til

25. juni 2019

Mia fortæller

Her ses Hannah, Mia og Kia, som alle tre har været frivillige i vores ungeprojekt “Backstage”. Hør Mia fortælle i en super fin film nedenfor 🙂 Mia har været frivillig i vores to projekter “Bro til hverdagslivet” og “Backstage” (som dengang hed Café Backstage). Vi har lavet en film med Mia, hvor hun fortæller lidt om, hvorfor hun blev frivillig peer-støtte, hvad hun fik ud af det, og hvad det har betyder for hende i